Przeglądy budowlane Opole Przegląd, Powiat Opolski Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy silidnie i fachowo.45-068 Rzezczypospolitej 29 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Opole. Przeglądy roczne Opole, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Opole, ekspertyzy Henryk Górka mkazin@powiatopolski.pl starostwo@powiatopolski.pl opolskie 77 54-15-103

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Opole
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Opole
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Opole
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Opole
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Opole

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Opole
kontrole techniczne budynków Opole

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Opole Portal Opole Miasto Opole Przeglądy techniczne Opole Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku